null rozvrh hodín > anglický jazyk > Past Simple (2) > Skladanie viet

 
  00:00   

 
 

Koniec skúšania

    Jednoduchý minulý časďalej
   


ďalej