Vstup do školy
email:
heslo:
Kontakty

Vzdelávanie s využitím moderných komunikačných prostriedkov je cesta, ktorou sa uberá naša spoločnosť Centre for Modern Education (SK), s. r. o.

Oceňujeme snahu každej školy modernizovať a skvalitňovať výuku. Preto školám pomáhame rozvíjať nové nápady a myšlienky. Snažíme sa kreatívnym spôsobom využívať informačné technológie a zavádzať ich do vyučovania. Naším cieľom je rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, jeho inovácia a zatraktívnenie. Širokému okruhu užívateľov umožňujeme individuálny prístup k vzdelávaniu, k získavaniu a prehlbovaniu vlastných kompetencií a k práci na zaujímavých projektoch. Našou víziou je prispieť k modernizácii vyučovacieho procesu vo všetkých typoch škôl a k zvýšeniu záujmu žiakov či študentov o učenie sa.

Spolupráca so školami je pre nás dôležitá. Školám môžeme ponúknuť naše niekoľkoročné skúsenosti. Dôkazom úspechu takéhoto typu partnerstva je niekoľko úspešných projektov, ktoré sme v spolupráci so školami doposiaľ realizovali. Spoločne sme vytvorili atraktívne a inovatívne vzdelávacie produkty, ktoré umožňujú efektívnejšiu, zábavnejšiu a dostupnejšiu formu vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny z radov žiakov, študentov i pedagógov všetkých typov škôl.

adresa: Centre for Modern Education (SK), Šancová 70, 811 05 Bratislava

telefón: 00421 (0)2 654 237 79

email: infosk@cfme.net

IČO: 35952351

DIČ: 2022078575

AKTUALITY

01/09/2012 Ponuka vzdelávacích programov 2012
Možnosť pre pedagógov naučiť sa pracovať s portálom v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu. Viac info v časti ČO JE ŠKOLA ZA ŠKOLOU.

01/09/2011 Individuálne užívateľské licencie
Systém individuálnych licencií programu ŠKOLA ZA ŠKOLOU spustený. Viac info v časti CENNÍK.

01/09/2010 Slovenský jazyk a literatúra
Do systému pribudol nový predmet - slovenský jazyk a literatúra pre 5. a 6. ročník ZŠ. Tím Školy za školou praje veľa zdaru v učení!

INFO

Odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 25.10.2007 pod číslom CD-2007-17633/36434-1:912 ako doplnkový materiál pre žiakov 2. stupňa základných a stredných škôl.

***

Pedagógom ponúkame AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE "Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na ZŠ a SŠ", v rámci ktorého sa naučíte pracovať so službou Škola za školou.

***

ŠZŠ získala 3. miesto v kategórii "Online kurz" v medzinárodnej súťaži "eLearning v praxi".