Vstup do školy
email:
heslo:
Čo je Škola za školou?

Ktoré z detí by si neprialo mať školu, ktorá je farebná, zábavná a ktorá príťažlivou formou pomáha s učením?

A ktorý z rodičov by si zase neprial, aby jeho dieťa získalo čo najviac vedomostí, malo v škole dobré známky a bolo dobre pripravené na ďalšie štúdium i život?

Škola za školou je službou, ktorá zodpovedá prianiam detí i rodičov - pripraviť sa do školy čo najrýchlejšie, ale pozorne. Autorský tím od samého začiatku dbal na to, aby príprava do školy bola pútavá, zábavná a aby mala výsledky. To sa podarilo vďaka využitiu internetu, ktorý je pre deti atraktívny svojou pestrosťou, modernosťou a predovšetkým možnosťou komunikácie.

rozvrh hodin.jpg

Kolektívu autorov sa podarilo vytvoriť službu, ktorá je jedinečná svojím rozsahom (k dispozícii je cca 6.000 výukových jednotiek, s možnosťou ďalšieho rozširovania) a ktorá je ušitá žiakom presne na mieru. Škola za školou je zároveň zrkadlom učebníc, z ktorých sa deti v školách učia, nezáživné stránky však na internete ožívajú a dostávajú nový, atraktívny obsah.

Čo je teda Škola za školou ?

Jedná sa o komplexnú a rozsiahlou službu na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký a francúzsky a zároveň jazyka slovenského a literatúry.

priradovanie pojmov.jpg

Učiteľom môže ako zdroj testov, cvičení a inšpirácie slúžiť kompletná česká verzia služby, ku ktorej majú v rámci systému prístup a ktorá obsahuje ďalšie predmety, ako chémia, fyzika, matematika, geografia a pod.

Hlavným cieľom služby je pomôcť deťom s prípravou do školy, predovšetkým s prípravou na skúšanie, písomky a záverečné testy.

Čo obsahuje Škola za školou?

Školu za školou tvorí k dnešnému dňu cca 6.000 výukových jednotiek (samostatných a jedinečných cvičení), ktoré sa nachádzajú v 21 interaktívnych moduloch (typoch cvičení). Jedná sa o moduly výukové, precvičovacie a samozrejme i preskúšavacie. Každý žiak sa vlastne bude pripravovať z obsahu svojej učebnice a bude sa učiť presne to, čo potrebuje na ďaľší deň.

zoznam lekcii a cviceni.jpg

Komu je Škola za školou určená?

Žiakom 5. až 9. tried základných škôl a študentom stredných škôl. Žiaci a študenti na stránkach Školy za školou nájdu veľmi rýchlo učivo, ktoré sa práve učia. Žiadne zdržovanie s hľadaním a listovaním v učebniciach. Zároveň sa odbúrava nechuť k učeniu: veď práca s počítačom pripomína viac hru než "bifľovanie" s bežnou učebnicou v ruke. Rozsah výuky je pritom rovnaký, v porovnaní s učebnicou je však podaný neporovnateľne pútavejšie. V Škole za školou vždy nájdete všetko, čo budete do školy potrebovať. Obsah je aktuálny a každá zmena sa do neho okamžite premieta. Tým sa Škola za školou líši od CD-ROMov, ktoré zastarávajú a predovšetkým nenadväzujú na učivo preberané v škole. Dieťa v nich síce nájde veľké množstvo informácií, často sa v nich ale stráca a vo svojom dôsledku mu s hlavnou úlohou, teda s prípravou do školy, príliš nepomôžu. Pokiaľ chce Váš syn či Vaša dcéra obstáť pri skúšaní či písomke, je Škola za školou správnou voľbou, ako sa učiť rýchlejšie, zábavnejšie a ako dosiahnuť lepšie známky.

Čo ďaľšie čaká deti v Škole za školou?

Veľmi úspešné sú na internete možnosti on-line komunikácie s vrstovníkmi. I tu bude možné sa s ostatnými baviť prostredníctvom počítača. V školskom module si deti môžu navzájom radiť, ako danú otázku, zadanie vyriešiť. Solidarita i túžba ukázať, čo viem, sú predsa bežné detské vlastnosti. Chceme ich v deťoch ďalej podporovať a sme presvedčení, že v Škole za školou si deti budú navzájom pomáhať. Systém navyše obsahuje motivačnú hru, v rámci ktorej žiaci zbierajú body do hry a ktorá sa pravidelne vyhodnocuje. Motiváciou pre žiaka teda okrem nadobudnutia vedomostí môže byť aj oveľa prozaickejšia vec - získať odmenu v podobe peknej knižky či inej hodnotnej ceny.

Čo ponúkame pedagógom?

Pre pedagógov, ktorí majú záujem naučiť sa pracovať s online aplikáciou, ponúkame možnosť zúčastniť sa akreditovaného vzdelávacieho programu "Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na základných a stredných školách". Pre viac informácií o vzdelávacom program a aktuálnych termínoch realizácie kliknite TU.

Vstup na 3 dni zdarma

Ukážky z obsahu

AKTUALITY

01/09/2012 Ponuka vzdelávacích programov 2012
Možnosť pre pedagógov naučiť sa pracovať s portálom v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu. Viac info v časti ČO JE ŠKOLA ZA ŠKOLOU.

01/09/2011 Individuálne užívateľské licencie
Systém individuálnych licencií programu ŠKOLA ZA ŠKOLOU spustený. Viac info v časti CENNÍK.

01/09/2010 Slovenský jazyk a literatúra
Do systému pribudol nový predmet - slovenský jazyk a literatúra pre 5. a 6. ročník ZŠ. Tím Školy za školou praje veľa zdaru v učení!

INFO

Odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 25.10.2007 pod číslom CD-2007-17633/36434-1:912 ako doplnkový materiál pre žiakov 2. stupňa základných a stredných škôl.

***

Pedagógom ponúkame AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE "Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na ZŠ a SŠ", v rámci ktorého sa naučíte pracovať so službou Škola za školou.

***

ŠZŠ získala 3. miesto v kategórii "Online kurz" v medzinárodnej súťaži "eLearning v praxi".