Vstup do školy
email:
heslo:
Partneri

Ďakujeme partnerom Školy za školou za ich sympatie a ochotu pomáhať na svet službám, ktoré majú za cieľ prispieť k rozvoju vzdelávania s využitím nových komunikačných prostriedkov.

Partneri:

Lingea Tiscali

Cisco Systems Fragment Albi

Marketingoví partneri :

Fotoskola Geo Gorila

Zoner Sony Music

Tiscali Cisco Systems

Alpine Pro BMG

CD Projekt Microsoft

Salus Student In

Portál Magic Box

Nakladatelství Radek Veselý    Nakladatelství Q111

Príroda    Slovart

AKTUALITY

01/09/2012 Ponuka vzdelávacích programov 2012
Možnosť pre pedagógov naučiť sa pracovať s portálom v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu. Viac info v časti ČO JE ŠKOLA ZA ŠKOLOU.

01/09/2011 Individuálne užívateľské licencie
Systém individuálnych licencií programu ŠKOLA ZA ŠKOLOU spustený. Viac info v časti CENNÍK.

01/09/2010 Slovenský jazyk a literatúra
Do systému pribudol nový predmet - slovenský jazyk a literatúra pre 5. a 6. ročník ZŠ. Tím Školy za školou praje veľa zdaru v učení!

INFO

Odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 25.10.2007 pod číslom CD-2007-17633/36434-1:912 ako doplnkový materiál pre žiakov 2. stupňa základných a stredných škôl.

***

Pedagógom ponúkame AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE "Využívanie e-learningu vo vyučovaní cudzích jazykov na ZŠ a SŠ", v rámci ktorého sa naučíte pracovať so službou Škola za školou.

***

ŠZŠ získala 3. miesto v kategórii "Online kurz" v medzinárodnej súťaži "eLearning v praxi".